Kunstneren

Gjør kunsten nytte? 
Kan den fremme 
nasjonens liv på noe sett?
 

Det svarer straks en myndig stemme, 
en baryton av næringsvett: 
“Om kunst gjør noen nytte? 
Spør De meg, 
som går den brede næringsvei, 
vil svaret bli et avgjort nei. 
Hva nytte har man sosialt 
av maleri, skulptur og sang?
 

Er ikke kunst, oppriktig talt, 
et annet navn på lediggang? 
Hva gjør en kunstner? Jo, han gir 
en såkalt “form” til leirklatter, 
noterer lyder på papir 
og maler ting som ingen fatter; 
han gjøgler, danser, går omkring 
og gjør- ja, kort sagt: ingenting! 
Nei, kunsten har, så vidt jeg skjønner, 
alldeles ingenting å si 
for vår import av soyabønner 
og vår kalosjeindustri. 
Hva gagner fløyter og gitarer 
vår produksjon av fødevarer? 

Kan denne «kunst» på noen måte 
få gi vårt landbruk bedre kår, 
få gjennoppbygd vår handelsflåte 
og nyttet fossekraften vår? 

Å sette slike hjul i sving, 
det er – det er å gjøre ting. 

En kunstner er jo medfødt doven 
en slags forfinet lasaron 
som gjør det til en profesjon 
å omgå lediggjengerloven, 
som ikke spinner, ikke vever, 
men simpelthen går rundt og lever, 
(hva man aldeles ikke bør!) 
som ikke samler korn i lade 
og samfunnsmessig sett gjør skade, forsåvidt som han intet gjør. 
En tung belastning, rett og slett, 
på landets nasjonalbudsjett! 
Nei, la det sies uærbødig: 
All kunst er luksus – overflødig 
som nertz og perler, som sigar 
og vin og kaviar??
 

Akk, hard er dommen, streng er tonen, 
men la oss svare denne mann: 

Forsøk å tenk Dem – hvis De kan- 
hva følgen ble så fremt nasjonen 
var lykkelig kvitt sin kunstnerstand. 

Mer nyttig enn alle de dødsens fornuftige «nytter» 
Er formen som føler, er bildet du ser, er tonen som lytter…. 
I høyere grad enn fornuftige mennesker aner 
er kunstnerne folkets nødvendige sanseorganer.
 

Hvis kunsten ble tatt fra folk, ble det som å rane 
dets øyne og dets ører, dets hud, dets nese og gane. 
En kropp blir berøvet sitt lys, dens saft vil fortørke, 
og blind vil den kave omkring som en robot i mørke. 
For kunsten er mer enn et fag, den er mere enn kallet for utvalgte få 
– den er formende kraft i oss alle. 
Den er alt som er fruktbar uro, en fjær i vårt indre, 
en drift som vil skape et større av det som er mindre. 
Skulpturen som fremtvinger form av uformelig masse, er virksom i barnet som leker med sand i en kasse. 
Ta kunstnerens blikk fra et barn, ta formgleden fra det, 
og se, det vil trå på sitt spann og vil kaste sin spade. 
og se, det vil glemme sin lyst og gå under i skygge, 
og broer og byer og skip vil det ingengang bygge! 

Driv kunstneren ut: all lek vil du dermed fordrive 
og mister du evnen til lek, da mister du livet. 

Mer nyttig enn alle de dødsens fornuftige «nytter» 
er formen som føler, er diktet som ser, er tonen som 
lytter? 

André Bjerke

25 kommentarer til «Kunstneren»

  1. Apple also has to think about exactly what a “1” item being a $10,1000 Apple mackintosh Enjoy Model would likely point out regarding the business and its particular purchasers.

  2. I know in which looking at this kind of pic very first photo it will likely be challenging to convince anyone this is surely an regular good quality watch since it appears so good! It does look nice actually however general That’s not me categorizing just as one grade Eee replica Breitling enjoy. It does contain the seems as well as the went up by gold discs bezel, overhead and also pushers are generally getting rid of it. Matching increased precious metal plated hands and markers along .

  3. There is a kind of love that is deeply in love, but can’t say it; there is a kind of love that obviously wants to give up, but can’t give up; there is a kind of love, knowing that it is suffering, but can’t hold back; Can’t take it back already.

  4. What other people think of you and how you say it is their business, it has nothing to do with you, how you live, how you live, and it has nothing to do with them, be yourself.

  5. No one can take away time, but time can take away anyone. Spring has spring warmth, summer has summer fiery, autumn has autumn harvest, winter has winter cold, learn to enjoy life!

  6. Like a bee butterfly flying over the flowers, like a clear spring flowing through the valley, in the memory of the memory, the life in the high school era is just like a colorful page, or a movement of cheerful notes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.